De Macht en Onmacht van Kredietmarkten

“Musoni wil debiteuren bescherming tot een succesvolle regulering van de kredietmarkt leiden, dan moet dit gebaseerd zijn op wensen van de doelgroep, niet op ideële gronden. In de regulering van kredietverstrekking zou flexibiliteit centraal moeten staan, en bijvoorbeeld niet de hoge rentes.”

Read the full article here: De Macht en Onmacht van Kredietmarkten

Book a demo with one of our team today

Please fill in your contact information below to download the Integrations case study.

Please fill in your contact information below to download the DFA case study.

Please fill in your contact information below to download the Musoni customer success stories.